در پالت های جدید شرکت رزاق بندر از ترکیب خاصی از فلز و چوب استفاده شده که در نتیجه :

1- وزن پالت به نصف کاهش پیدا کرده که امر مهمی در صادرات می باشد

2- میزان استحکام پالت حداقل تا 2 برابر دیگر افزایش یافته است که این امر در حمل کالاهای سنگین نظیر مفتول مس و صنایع پتروشیمی بسیار پر ارزش می باشد.

3- برخلاف دیگر پالتها که فقط از یک جهت می توان آنها را منتقل نمود برای حمل این پالتها می توان از کل 360 درجه استفاده نمود.

4- در هر شرایط آب و هوایی کاربرد دارد و احتیاج به مراقبت ویژه ندارد.

5- به علت استفاده کمتر از چوب در حفظ محیط زیست موثر بوده و هزینه حمل و نقل آن تا یک چهارم کاهش می یابد.