در بسته بندی های جدید بگونه ای عمل شده که اسکلت یا قسمتی از محصول که باید متحمل سنگینی بار وارده شود از انواع آهن های موجود که توسط دستگاه نورد با قالب های دقیقتر فرم داده شده ساخته و محفظه حفاظتی (جداره) و نگهداری از چوب می باشد. محاسبات طوری صورت گرفته که هیچگونه میخ یا پرچی در ساخت محصول مصرف نمی شود.

ابتدا محاسبات دقیقی با توجه به متراژ، وزن، حجم و شرایط آب و هوایی و نحوه نقل و انتقالات و اعمال ضریب اطمینان انجام می گیرد. پس از محاسبات اولیه، نمونه اولیه محصول ساخته شده و در چند مرحله مورد بررسیهای کنترل کیفی دقیقی قرار می گیرد. پس از اثبات استحکام، کارایی و کاربری مناسب با توجه به مشخصات تعیین شده اولیه محصول برای تولید انبوه آماده می گردد.

علمی:

1- در هر شرایط آب و هوایی کاربرد دارد
2- سبک بودن
3- استفاده بهینه از مصالح( مثل میزان چوب مصرفی که از یک پنجم تا یک دوازدهم تشکیل می شود و مصرف کم آهن در آن می باشد.)
4- پس از تولید و استفاده تا هر مدتی در هر شرایط جوی نیاز به مراقبت ویژه ندارد.(تضمین کامل کالا و حفظ کالا)

 

اقتصادی:

1- حفظ محیط زیست
2- استفاده بهینه از مواد
3- هزینه ترانسپورت در موارد مختلف تا یک چهارم کاهش می یابد
4- بدلیل سبک بودن در حفظ دستگاههای مورد استفاده موثر می باشد